Váš partner pre
Účtovníctvo
Mzdy
Poradenstvo

Sme vaše externé účtovné, mzdové a poradenské oddelenie. Dokážeme pracovať cez osobný aj online prístup.

Vašej firme zabezpečíme to najlepšie

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme komplexné účtovné služby vrátane poradenstva. Pre náročných ponúkame možnosť účtovníctva na mieru, pre prehľadnejšie a spoľahlivejšie sledovanie výkonnostných parametrov spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Externé spracovanie miezd je čoraz viac používaný nástroj moderných spoločností na výrazné zníženie nákladov. Pokrýva komplexné spracovanie miezd od tvorby zmlúv až po výpočet miezd a odvodov.

Doplnkové služby

Našim klientom dokážeme pomôcť napríklad so založením spoločnosti, sprostredkovaním podnikateľských úverov, sprostredkovaním právnych služieb, ocenením spoločnosti medzinárodne uznávanými metódami a následným predajom spoločnosti.

Referencie

Naši klienti

Systém

Účtujeme v systéme Omega Kros

Vytvoríme za vás účtovnú závierku alebo daňové priznanie DPH. Pravideľne kontrolujeme účtovníctvo a sklad a vopred vás upozorníme na možné chyby. Vypočítame za vás účtovné i daňové odpisy podľa aktuálnej legislatívy.

Spoľahlivosť

99%

Napojiteľnosť

65%

Automatizácia

80%
Blog

Najnovšie články