Od 1. januára 2021 sa zvýši minimálna mzda a príplatky za nočnú prácu

Vláda Slovenskej republiky dňa 26. augusta 2020 schválila novelou zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde zvýšenie hrubej minimálnej mzdy na 623 eur. Od 1. januára 2021 sa tak zvýši čistý príjem zamestnancov s najnižšími mzdami na 508,45 eur. Pre zamestnancov pracujúcich na polovičný úväzok to znamená, že budú mať nárok na minimálnu mzdu vo výške 311,50 eur. Okrem nárastu minimálnej mzdy vláda schválila aj zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy, a to na 3,58 eura.

Úprava automatu stanovenia minimálnej mzdy

K vyššie uvedeným zmenám pribudne v novom roku aj ďalšia novinka týkajúca sa štandardného výpočtu minimálnej mzdy. V praxi sa uplatní pravidlo, ktoré umožní sociálnym partnerom ustanoviť minimálnu mzdu ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy platnej spred dvoch rokov. Uvedený postup bude možné použiť v prípade, keď sa sociálni partneri nedohodnú na novej výške minimálnej mzdy. Takto vypočítaný percentuálny pomer predstavuje aj tohoročná minimálna mzdy vo výške 580 eur.

Zmeny pri určovaní príplatkov za prácu

Od 1. januára 2021 nastanú zmeny aj pri určovaní príplatkov za prácu. Po novom už nebudú príplatky za prácu v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale budú stanovené pevnou sumou. Pri tomto prepočte vychádzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z aktuálneho vzorca na ich výpočet, v ktorom je základom rok 2021 so sumou vo výške 3,58 eura. V praxi to znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude na úrovni 1,79 eura, čo predstavuje 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa súčasného nastavenia. Príplatky za prácu tak budú zvýšené v súlade s platnou a účinnou legislatívou.

Mzdové zvýhodnenie podľa aktuálneho výpočtu platné a účinné od 1.1.2021:

Mzdové zvýhodnenie

Pevná suma príplatku za prácu v eur

Nočná práca

1,43

Práca v sobotu

1,79

Práca v nedeľu

3,58

Zmeny pri výpočte mzdových nárokov

Vláda Slovenskej republiky od budúceho roka schválila aj zmeny v mechanizme zvyšovania minimálnych mzdových nárokov. Po novom bude tento výpočet naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. V praxi to znamená, že v budúcom roku sa minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur, pričom o rovnakú sumu narastie aj samotná minimálna mzda.

Prehľad vo zvýšení minimálnych mzdových nárokov od 1.1.2021 podľa stupňa náročnosti práce:

Stupeň náročnosti práce

Súčasná výška mzdového nároku v eur

Mzdový nárok v roku 2021 v eur

1.

580

623

2.

696

739

3.

812

855

4.

928

971

5.

1 044

1 087

6.

1 160

1 203

Napíšte nám

captcha