Optimalizácia výsledku hospodárenia

Optimalizácia výsledku hospodárenia alebo daňová optimalizácia predstavuje zákonom povolený proces znižovania daňovej povinnosti pri dani z príjmov. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje daňovníkom legálnym spôsobom si znížiť platenú daň z príjmov prostredníctvom viacerých predpísaných možností a postupov, vďaka čomu si daňovníci môžu optimalizovať svoj hospodársky výsledok a základ dane.

Kedy je najvhodnejšie pristúpiť k optimalizácii výsledku hospodárenia?

V praxi neexistuje žiadne univerzálna metóda optimalizácie hospodárskeho výsledku a základu dane, ktorá by mohla byť považovaná za ideálny model pre všetkých daňovníkov. Každé podnikanie je jedinečné aj z pohľadu hospodárenia a dosiahnutého hospodárskeho výsledku a preto je pre skutočne efektívnu optimalizáciu základu dane dôležité dlhodobé plánovanie a pravidelná kontrola účtovných a finančných podkladov počas celého zdaňovacieho obdobia. Stratégia optimalizácie daňovej povinnosti sa určuje u každého daňovníka samostatne a vždy sa realizuje s ohľadom na preferencie klienta v súlade s aktuálnom a účinnou legislatívou.

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2019

V súčasnosti je s ohľadom na vývoj pandémie COVID-19 a opatrení prijatých na ochranu ekonomiky a podnikateľského prostredia na území Slovenskej republiky posunutý riadny termín podania daňového priznania do 31. októbra 2020. Keďže uvedený deň pripadá na sobotu, úplne posledným termínom podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, je 2. november 2020 (vrátane tohto dňa). V tejto súvislosti je však veľmi dôležité pripomenúť, že optimalizáciu výsledku hospodárenia a daňového základu by sme si v praxi nemali nechávať na poslednú chvíľu.

Účinná optimalizácia hospodárskeho výsledku je dlhodobý proces

Pre dosiahnutie čo najlepšie výsledku hospodárenia by daňovníci mali myslieť na daňovú optimalizáciu od začiatku zdaňovacieho obdobia a sledovať, analyzovať a vyhodnocovať výsledky svojho hospodárenia počas celého kalendárneho roka. Na konci príslušného zdaňovacieho obdobia možno ešte odpočítať všetky náklady, ktoré legislatíva povoľuje ako daňovo odpočítateľné a uznateľné a možno využiť napríklad aj daňové straty z minulých období, prípadne iné zákonom povolené nástroje. Efektívnejšiu optimalizáciu výsledku hospodárenia a daňového základu však v praxi väčšinou dosiahneme pri stabilnej a dlhodobej optimalizačnej stratégii a úzkej spolupráci s klientom.

Ak potrebujete pripraviť daňové priznanie a optimalizovať výsledok vášho hospodárenia, radi vám so všetkým pomôžeme. Kontaktujte nás na uvedených kontaktných adresách na telefónnom čísle: ........................, prostredníctvom e-mailovej adresy: ........................ alebo kontaktného formulára uvedeného na našej webovej stránke.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru počas našej profesionálnej pôsobnosti a tešíme sa na spoluprácu s vami!

Napíšte nám

captcha