Preklenovacie úvery pre podnikateľov v čase koronakrízy

Rezort hospodárstva pripravil na jar tohto roka v súvislosti s vypuknutím koronakrízy viacero pomocných nástrojov a opatrení, ktoré môžu využiť podnikatelia postihnutý pandémiou COVID-19. Nevyčerpané peňažné fondy v celkovej výške približne 300 miliónov eur sú určené najmä na pomoc pre mikro, malých a stredných podnikateľov poškodených ekonomickými dopadmi súčasnej ekonomickej krízy. Všetky uvedené subjekty môžu žiadať banky o tzv. preklenovacie úvery, ktoré aktuálne získajú za výhodnejších podmienok.

Rýchla a okamžitá pomoc slovenským firmám a podnikom

Finančné zdroje určené na túto formu na pomoci pre slovenských podnikateľov pochádzajú z eurofondov „Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“, pričom každý žiadateľ môže získaťpreklenovací úver v maximálnej výške 1,2 milióna eur. Poskytnuté finančné prostriedky bude povinný vrátiť do 4 rokov od načerpania úveru, pričom začiatok splácania si môžu podnikatelia presunúť až o jeden rok.

Pre koho je určená finančná pomoc a na čo môžu podnikatelia peniaze použiť?

Finančná pomoc je určená najmä pre slovenské podniky, ktoré majú problémy s dostatočnou likviditou v dôsledku pandémie COVID-19. Peňažná injekcia je podľa šéfa rezortu hospodárstva určená najmä pre malých podnikateľov, ktorí môžu využiť takto získané finančné prostriedky na financovanie mzdových výdavkoch, nákup tovaru, úhradu energií a nájomného, ako aj na vyrovnanie hroziacich pokút.

Úvery sú bezúročné

Preklenovacie úvery sú určené na zmiernenie negatívnych dopadovkoronakrízy a na pomoc podnikateľom, ktorí sa dostali do problémov v dôsledku pandémie COVID-19 (nie pre tých, ktorí mali problémy už pred krízou). Finančná pomoc vo forme bezúročného úveru je poskytovaná vo forme záruky za úver poskytnutý bankou, alebo vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou. Sprostredkovateľmi tejto finančnej pomoci sú niektoré banky, pričom fondy sú spravované v pôsobnosti Slovenského investičného fondu (SIH ).

Ak patríte medzi podnikateľov, ktorí sa dostali do problémov v dôsledku koronakrízy, vieme vám pomôcť so sprostredkovaním uvedenej finančnej pomoci a získať bezúročný preklenovací úveru na pomoc pre vaše podnikanie.

V prípade záujmu o „anti-korona“ úvery nás môžete kontaktovať na uvedených kontaktných adresách, radi vám všetko podrobne vysvetlíme a pomôžeme vám získať preklenovací úver pre vašu podnikanie.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!

Napíšte nám

captcha