Váš maják
v mori povinností

Sme vaše externé účtovné, mzdové a poradenské oddelenie. Dokážeme pracovať cez osobný aj online prístup.

Váš partner pre učtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme komplexné účtovné služby vrátane poradenstva. Pre náročných ponúkame možnosť účtovníctva na mieru, pre prehľadnejšie a spoľahlivejšie sledovanie výkonnostných parametrov spoločnosti.

Mzdy a personalistika

Externé spracovanie miezd je čoraz viac používaný nástroj moderných spoločností na výrazné zníženie nákladov. Pokrýva komplexné spracovanie miezd od tvorby zmlúv až po výpočet miezd a odvodov.

Doplnkové služby

Našim klientom dokážeme pomôcť napríklad so založením spoločnosti, sprostredkovaním podnikateľských úverov, sprostredkovaním právnych služieb, ocenením spoločnosti medzinárodne uznávanými metódami a následným predajom spoločnosti.

Referencie

Naši klienti

Systém

Účtujeme v systéme Omega Kros

Vytvoríme za vás účtovnú závierku alebo daňové priznanie DPH. Pravideľne kontrolujeme účtovníctvo a sklad a vopred vás upozorníme na možné chyby. Vypočítame za vás účtovné i daňové odpisy podľa aktuálnej legislatívy.

Spoľahlivosť

99%

Napojiteľnosť

65%

Automatizácia

80%
Blog

Najnovšie články